Arrangementer

Den 6. september besøger vi Landmanden Finn Prang Andersen.

 

Vi mødes 6. september kl. 17.00 på adressen Pognæs Dæmningen 12, 8560 Kolind.

 

Her vil Finn fortælle om bedriftens planteavl, og om det kommende solcelleprojekt der skal gennemføres på bedriften. Herudover viser og fortæller han om den specielle jordbundsforhold i Kolindsund. Udvalgsformand i Norddjurs kommune Jens Meilvang, vil herefter fortælle, hvordan Norddjurs Kommune satser på solceller i fremtiden.

 

Ca. kl. 18.30 spiser vi sandwich og afholder generalforsamling. Arrangementet er gratis.

 

Tilmeld dig på hjemmesiden

 

Lidt om Pognæs Agro:

Pognæs Agro er en planteavlsbedrift der ligger midt på Djursland. En del af markerne ligger i Kolindsund, som er specielt fordi det er en tørlagt sø. Sundet havde i stenalderen forbindelse fra Grenaa via Pindstrup og Allingåbro til Randers Fjord og Hevring Bugt. Det nordøstlige Djursland var da en ø i stenalderhavet. Vandet i Kolindsund var dengang saltvand. Efter vikingetiden tilsandede fjordmundingen, og Kolindsund blev til en lavvandet sø. I dag afvandes kanaler og Pumpestationer.

 

Driften af Pognæs Landbrug omfatter i alt 230 ha. Driftsformen er korn- og frøavl. Jordboniteten består fortrinsvis af blå- og brundynd samt almindelig agerjord. Produktionen omfatter bl.a. brødhvede, foderhvede, maltbyg, brødrug og græsfrø.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Østjyske jordbrugsakademikere

 

 

Dagsorden til generalforsamling i Østjyske Jordbrugsakademikere 6/9- 2021

Grundet Covid-19 afholdes generalforsamlingen for 2019/2020 og 2020/2021

 

  • Valg af dirigent og referent
  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab ved Nanna
  • Valg til bestyrelsen. Heidi, Mette og Erik er på valg
  • Valg af revisor
  • Forslag til kommende besøgssteder
  • Evt.

 

Som det er fremgået af dagspressen (Bl.a. Jyllands-Posten den 5. august), er der ved at ske en grøn revolution, som består i, at Forskere på Aarhus Universitet i Foulum har udviklet en metode, der gør det muligt at udvinde protein fra græs, som har så høj en biologisk værdi, at det kan erstatte importeret soya i svinefoder.

Vi har været så heldige, at vi kan få mulighed for at besigtige det forskningslaboratorium, hvor metoden er udviklet og at møde de forskere, der har arbejdet på såvel mark- som fodringssiden. Vi skal også høre om perspektiverne for landbruget fra den  administrerende direktør i Vestjyllands Andel, som har bidraget med såvel arbejde, som kapital.

 

CBIO Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi

 

Tid: Tirsdag, den 29. september 2020 kl. 17

Sted: Blichers Alle 20.  Foulum. 8830 Tjele

Se ovenstående kortskitse fra Google Maps

 

Program:

· Velkomst ved Institutleder Uffe Jørgensen

· Besigtigelse og orientering instituttet og laboratoriet

· Status på forskningen om udvinding af letfordøjeligt protein fra græs

-          Den grundlæggende idé v/ centerleder Uffe Jørgensen

-          Fodring af enmavede dyr med græsprotein v/Professor Søren Krogh Jensen

-          Perspektiver for landbruget og samfundet v/ adm.direktør Steen Bitch, Vestjyllands Andel

 

Forplejning:

Der vil være sandwich og vand, som spises på et passende tidspunkt.

Pris:

50 kroner pr deltager, som betales kontant eller pr mobile pay til Nannas mobil nr: 28 95 00 70.

 

Tilmelding:

Via foreningens hjemmeside.

Minimum antal deltagere: 20

 

Mvh og på gensyn den 29. september   

 bestyrelsen

Besøget 17. marts ved Aarhus Universitet er udskudt på ubestemt tid på grund af Coronavirus.

Tid: Tirsdag, den 17. marts kl. 17 – 20

Sted: Agro Food park 48, 8200 Aarhus N.

Instituttet er netop flyttet til Skejby fra Årslev Forsøgsstation på Fyn.

Program:
· Velkomst ved Institutleder Michelle Williams
· Besigtigelse og orientering om Institut for Fødevarer
· Havebrugets muligheder og udfordringer i "Den grønne omstilling" ved en medarbejder på Instituttet
· Universitetes samspil med havebrugserhvervet og havebrugsrådgivningen ved Forsknings- og udviklingsdirektør Thomas Skovgaard Lund, HortiAdvice

Forplejning:
Der vil være sandwich og vand, som spises på et passende tidspunkt.

Pris:
50 kroner pr deltager, som betales kontant eller pr mobile pay til Nannas mobil nr: 28 95 00 70.

Sprog:
Universitetsverdenen er international. Michell Williams er New Zealænder, og taler et letforståeligt engelsk. Hun forstår dansk. Vi vil oversætte i nødvendigt omfang.

Bliv klogere på planteprotein tirsdag d. 26. november, hvor vi besøger Organic Plant Protein A/S.

 

Vi mødes kl. 17 på adressen Årupvej 93, 8722 Hedensted. Her vil Ulrich Kern-Hansen vise rundt og fortælle om visionerne bag fabrikken. Det forventes, at vi slutter omkring kl. 20.

 

Husk: 50 kr. til sandwich eller betal med mobile pay til Nanna på 28950070.

 

Tilmeld dig på hjemmesiden

 

Lidt om fabrikken

”Organic Plant Protein A/S” er navnet, og missionen er at fremme omstillingen til et mindre kødforbrug ved at udvikle nye planteproteiner, som både er velsmagende og også har en struktur og konsistens, der gør dem egnede til at erstatte kødet i traditionelle kødprodukter som pålæg, pølser og middagsretter.

Da Fie Graugaard og Ulrich Kern-Hansen stiftede Hanegal A/S for 25 år siden, var målet at understøtte den økologiske produktionsform, hvor der tages vidtgående hensyn til miljø, grundvand, dyrevelfærd, jordens frugtbarhed og der fremstilles rene produkter uden unødvendige kemiske hjælpestoffer.

Målet er det samme i dag, men nu står vi alle med ny viden om klodens tilstand, og der er bred enighed om at forbruget af kød skal nedsættes markant, hvis vi skal undgå yderlige global opvarmning og mangel på fødevarer til en voksende befolkning.
I de senere år har Hanegal udviklet en række økologiske færdigretter uden kød og en økologisk plantebaseret postej. Målet er, at en langt større andel af Hanegals produkter skal være uden kød, og her er der behov for udvikling af nye typer af økologiske planteproteiner, hvis produkterne skal have god smag og struktur. Dette udviklingsarbejde sættes nu i gang ved at stifte selskabet Organic Plant Protein A/S.

Ud over forsyning til Hanegals produktion forventes det, at planteprotein produkterne fra Organic Plant Protein A/S vil have et meget stort potentiale som eksportvare.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Besøg og generalforsamling på Trinderup Gods 18. juni 2019

 

Lidt vest for Hobro, i smukke omgivelser ligger det 1050 ha store gods Trinderup. Udover planteavl drives kyllingeproduktion samt skov og jagt. På godset findes desuden et komposteringsanlæg, som producerer biokompost til gødskningsformål af blandt andet slam og have-parkaffald.

 

Vær med og besøg Trinderup Gods den 18. juni 2019. Vi mødes kl. 17 på Trinderupvej 7, 9500 Hobro.  Driftsleder Peer Skov viser rundt og fortæller om godsets aktiviteter.

 

Herefter spiser vi sandwich og holder generalforsamling i jagtstuen.

 

Husk: 50 kr. til sandwich eller betal med mobile pay til Nanna på 28950070.

 

Se dagsorden nedenfor.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

DAGSORDEN TIL

GENERALFORSAMLING I ØSTJYSKE JORDBRUGSAKADEMIKERE D. 18. JUNI 2019

 

1. Valg af dirigent og referent

 

2. Beretning fra formanden

 

3. Regnskab

 

4. Valg af bestyrelse

Carl Åge og Nanna er på valg, som begge genopstiller.

 

5. Valg af revisor

Anton Mikkelsen er på valg.

 

6. Kontingent

 

7. Forslag till kommende besøg

 

8. Andre sager

 

9. Eventuelt