Arrangementer

Virksomhedsbesøg på Frijsenborg Gods

Virksomhedsbesøg på Frijsenborg Gods
Inklusiv generalforsamling

Tirsdag, den 8.juni 2010 kl. 18.30

Vi besøger Frijsenborg Gods – Danmarks største jordbesidder. Grevskabet Frijsenborg har siden 1672 været i familiens eje og fra 2007 indgår også Wedellsborg på Fyn. Der drives samlet 3250 ha.  med landbrugsaf-grøder, hvoraf 1250 ha.  er ved Frijsenborg. Til skovdriften hører 6550 ha. på de to godser. Godset indgår i partnerskabet ”De 5 gårde”. Driftsleder Steffen Düring fortæller om virksomheden og viser os rundt.Mødested: Jernit, Linen 62, Frijsenborg ved Hammel

Generalforsamling

Efter besøget på Frijsenborg afholder vi generalforsamling ifølge vedtægter.

Dagsorden

  1. 1.       Valg af dirigent
  2. 2.       Beretningen ved formanden
  3. 3.       Årsregnskab ved kassereren
  4. 4.       Valg af bestyrelse. På valg er William Schaar Andersen og Marianne Haugaard-Christensen
  5. 5.       Valg af revisor. På valg er Anton Mikkelsen
  6. 6.       Planer, budget og kontingent for det kommende år
  7. 7.       Andre sager
  8. 8.       Eventuelt

Mød op til en spændende sommeraften på Frijsenborg. Af hensyn til rundvisning og kaffe, så skal vi have din tilmelding senest 3. juni til Povl Nørgaard på pna@vfl.dk eller på 29463454. Savner du kørelejlighed, så henviser vi gerne til andre tilmeldte efter den 3. juni eller klik ind på www.agronomnetvaerk-oj.dk

Venlig hilsen

Bestyrelsen