Arrangementer

Gyllingnæs Gods og generalforsamling

Gyllingnæs Gods og generalforsamling
Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 19.00

Gyllingnæs Gods drives som en moderne land- og skovbrugsvirksomhed med 260 SDM malkekøer og opdræt samt 844 ha, heraf 200 ha skov.  

I dag ejes Gyllingnæs af familien Holch Povlsen, der har givet godset en totalrestaurering. Godset er en del af "De fem gårde", og køerne fra Gyllingnæs leverer mælk til osten "Kirstine.

Driftsleder Jeppe Koefoged vil vise os rundt på ejendommen, hvor vi skal se kvægstalden (dog ingen adgang, hvis man har været i en kvægstald inden for 24 timer), besigtige mark og skov, gå en tur i parken og hvis vejret er med os tage en tur ud til næsset, hvor Horsens Fjord møder Kattegat. 

Mødested: Avlsgården Gyllingnæsvej 80, 8300 Odder (plads til højre ved de gule bygninger)

Efter rundturen er der generalforsamling ifølge vedtægter. Arrangementet inkl. kaffe er gratis.