Arrangementer

Generalforsamling i Østjyske Jordbrugsakademikere. 7. ju...
1. Valg af dirigent
 
2. Beretning fra formanden
 
3. Årsregnskab ved kasseren 
 
4. Valg af bestyrelse: Marianne Haugaard Christensen og William Schaar Andersen er på valg. Marianne genopstiller ikke.
 
5 . Valg af revisor
 
6 . Arrangementer og budget for det kommende år
 
7. Vedtægtsændringer: Bestyrelsen har gennemgået vedtægterne og foreslår ændringer. Se ændringsforslag, som er vedhæftet mail til medlemmer eller sendt pr. brev primo maj 2012.
 
8 . Eventuelt