Arrangementer

Minivådområdet ved Ondrup mose og kvægbruget Vejlskovgaa...
Tirsdag den 25. september kl. 17.00
Mødested: Vejlskovsgård, Favrgaardsvej 265, Odder
 
Minivådområdet renser drænvandet
Vi starter aftenen med en guidet tur i minivådområdet beliggende i Ondrup Mose ved Odder. De senere år er der lavet minivådområder flere stedet i landet, og ideen med dem er at fange næringsstoffer fra markdræn, inden de kommer ud i vandmiljøet.
 
Jacob Peter Jacobsen, Orbicon (Og ikke som tidligere annonceret Helge Kjær Sørensen) vil vise os området og fortælle om projektet, som er det første minivådområde designet af Orbicon. Det var et led i Agwaplan - et EU-finansieret projekt med deltagelse af landbruget, dets organisationer, det tidligere statslige Miljøcenter Århus, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, samt Skanderborg og Odder kommuner.
Se mere om minivådområdet i Ondrup mose.
 
 
Nybygget kvægstald til 450 køer 
Herfra kører vi til Vejlskovgaard, hvor gårdejer Hans Jakob Fenger vil fortælle om sit kvægbrug og den splinternye stald, som blev taget i brug i juni 2012. Den 8700 m2 store stald er topmoderne udstyret. Den huser i dag 250 køer, men i 2013 flytter yderligere 200 malkekøer ind. 
Byggeriet har været syv år undervejs, og der er lagt stor vægt på arkitektur og bygningens fremtoning i landskabet. Hans Jakob Fenger har landbruget sammen med sin søn, Claus.

 

Efter rundvisningen vil vi gå ind i gårdens kantine, hvor bestyrelsen har sørget for vand og sandwich. Arrangementet er gratis.
Tilmeld dig senest 16. september.
Tilmeld dig her eller send en mail til Nanna nhni@nordicseed.com