Arrangementer

Forårstur med generalforsamling
Årets store arrangement: Sejlads, gode historier, vandmiljø, generalforsamling mv.
 
Torsdag den 30. maj 2013 kl. 17.00
 
Program
Kl. 17.00  Afgang fra Ry bådehavn med ”Viking”, en af Hjejleselskabets både. 
Båden afgår fra Skimminghøj, 8680 Ry. 
Kom gerne i god tid, da båden afgår præcis. I kan parkere på Kvickly Ry´s parkeringsplads, Siimtoften 2, Ry.
 
Under sejladsen til Himmelbjerget vil historiefortæller Olaf Møller bidrage med fortællinger om landskabet og områdets mange spændende historier.
 
Efter ca. 1 times sejlads ankommer vi til Hotel Julsø.
 
Oplæg om vandmiljø:  ”Vidensgrundlag for sårbarhedskortlægning for N-udledning til vandmiljøet. Om bl.a. differentieret placering af virkemidler for at opfylde vandmiljøplaner” ved ph.d. i biologi Gitte Blicher-Mathiesen , Institut for Bioscience – Ferskvandsøkologi, Århus Universitet, Silkeborg
 
Gitte Blicher-Mathiesen har i mange år arbejdet med landbrugets næringsstof udledning til vandmiljø og regulering heraf primært i tilknytning til Overvågningsprogrammer og evaluering af Vandmiljøplaner.
 
Spisning på Hotel Julsø . Der serveres en hovedret med efterfølgende kaffe og ”avec”.
 
Dagsorden for generalforsamling i ’Østjyske Jordbrugsakademikere’
 
1. Valg af dirigent
 
2. Beretning ved formanden
 
3. Årsregnskab ved kassereren 
 
4. Valg af bestyrelse
Bodil Pedersen, Anna-Christa Bjerg samt Nanna Hellum Nielsen er på valg
 
5. Valg af revisor
 
6. Planer, budget og kontingent for det kommende år
 
7. Andre sager
 
8. Eventuelt
 
Herefter vandretur op ad Himmelbjerget forbi tårnet.  Ved toppen bliver vi afhentet af bus, der transporterer os tilbage til Ry bådehavn
 
Kl. 21.10 Ankomst i Ry – farvel og tak for i dag!
 
Prisen for medlemmer er 50 kr. Ægtefæller og ikke-medlemmer skal betale kostpris dvs. 200 kr.
Hertil kommer køb af drikkevarer til middagen.
Tilmelding senest den 22. maj.