Arrangementer

Virksomhedsbesøg hos Nordic Seed og generalforsamling

Den 3. juni inviteres du til Østjyske Jordbrugsakademikeres generalforsamling og virksomhedsbesøg hos Nordic Seed.

Nordic Seed (tidligere Pajbjergfonden) forædler i dag byg og hvede. Arrangementet starter kl. 17 med en tur i marken og rundt i virksomheden, hvorefter vi går indendørs og spiser en sandwich. Nanna Hellum vil herefter kort fortælle om det nybyggede laboratorium, og Hans Haldrup vil berette om forædlingen før og nu.

Arrangementet slutter af med den formelle del af generalforsamlingen. 

Sted: Parkeringspladsen hos Nordic Seed, Grindsnabevej 25, 8300 Odder

Tid: kl. 17.00 den 3. juni 2014

Påklædning: Passende til markvandring.

Pris: 50 kr./sandwich

Tilmelding: Senest 25. maj på hjemmesiden eller på mail til nhni@nordicseed.com

Se dagsorden for generalforsamlingen nedenfor. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Østjyske Jordbrugsakademikere

 

Generalforsamling i Østjyske Jordbrugsakademikere 3. juni 2014

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning fra formanden

3. Årsregnskab ved kassereren 

4. Valg af bestyrelse: Bodil Pedersen, Anna-Christa Bjerg samt Nanna Hellum Nielsen er ikke på valg. William Schaar Andersen og Kirsten Lund er på valg.

5. Valg af revisor

6. Arrangementer og budget for det kommende år

 

7. Eventuelt

Tilmeld dig