Arrangementer

Besøg hos Julianelyst Gods og generalforsamling

Program tirsdag den 5. maj 2015 kl. 17-20:

Vi mødes kl. 17.00 i Gedved forsamlingshus, Egebjergvej 43, 8751 Gedved, hvor generalforsamlingen afholdes. Se dagsorden her. Der serveres en sandwich og en sodavand med en egenbetaling på 30 kr. 

Kl. 18.15 kører vi til Julianelyst Gods, hvor besøg og rundvisning starter kl. 18.30 på Julianelyst, Julianelystvej 1, 8752 Østbirk. Vi mødes på parkeringspladsen, se den røde pil på billedet. Rundvisningen forventes at vare til omkring kl. 20.  Vi vil blive vist rundt af godsets vildtforvalter, Jacob Nørgaard Larsen og driftsleder for mark, Morten Rasmussen. Vi starter med en markvandring og slutter i driftsbygningerne, husk praktisk fodtøj!

Tilmelding senest den 29. april 2015 her

Julianelyst er en hovedgård, udstykket fra Urup i 1791. Hovedbygningen er opført i 1792-1793 og ombygget i 1880. Julianelyst Gods er i 2010 blevet købt af Agnete og Claus Thinggaard, hvor det har gennemgået en stor renovering og restaurering samt tilbygning af flere nye driftsbygninger.

Julianelyst Gods er på 245 hektar med planteavl, primært korn til fremavl samt græsfrø. Derudover hører der 100 hektar skov med til godset. Der fokuseres rigtig meget på natur- og vildtpleje på godset. Der opdrættes bl.a. fasaner med skrukhøns, og der laves mange tiltag ude i naturen for at sikre bedre yngle- og levevilkår for markvildtet, primært agerhøns, harer og fasaner. Derudover er der ridehal og staldfaciliteter til dressurheste og avlshopper.

Besøget har fokus på vildtpleje i agerlandet, og hvordan vildtplejen organiseres på godset. Vi skal ud og kigge på nogle af de tiltag, der er igangsat på markerne, og snakke om, hvordan markdriften og vildtplejen kan integreres. Besøget slutter af med en rundvisning i godsets driftsbygninger og maskinhus, hvor vi kan få et indtryk af den store ombygning, der er sket. 

Adresser:

Generalforsamling: Gedved forsamlingshus, Egebjergvej 43, 8751 Gedved

 

Julianelyst, Julianelystvej 1, 8752 Østbirk