Arrangementer

Galop i Fokus

Østjyske Jordbrugsakademikere indbyder til generalforsamling på den Jydske Væddeløbsbane i Århus

 

Tid: Tirsdag den 12. juni 2018 kl. 17:00

Sted: Observatorievejen 2, 8000 Aarhus

 

 

 

Program:

Kl. 17:00 Ankomst til den Jydske Væddeløbsbane. Vi mødes nede foran restaurantbygningen

Kl. 17:15 Rundvisning i staldene, hvor der er mulighed for at klappe hestene, se dem blive spændt for og få dagens sidste staldtips

Kl. 18:00 Restaurant Derby, hvor guiden præsenterer banespillet

Kl. 18:15 Løb starter. Der bliver serveret sandwich og en øl/vand under løbene.

Kl. 19:00 Generalforsamling

Kl. ca. 20:00 Løb fortsat (for de der ønsker at blive)

Kl. ca. 21:45 Løb slut

 

Pris: 100 kr. pr. person. Prisen inkluderer entre, program, parkering, rundvisning, sandwich og øl/vand.

Spillebonner kan købes i totalisatorboderne. Pris pr. stk. enten 10 kr. eller 50 kr.

 

Vi håber på at få en hyggelig sommeraften med galop i Marselisborg skovene.

 

Indkaldelse til generalforsamling

Østjyske Jordbrugsakademikere afholder generalforsamling tirsdag d. 12. juni 2018 fra kl. 19 til 20 på Den Jydske Væddeløbsbane, Observatorievejen 2, 8000 Aarhus C.

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra formanden
 3. Årsregnskab ved kasseren
 4. Valg af bestyrelse
  1. Heide Lærke Sørensen og Mathias Utoft Jørgensen er på valg. Mathias genopstiller ikke. Heidi genopstiller.

Rasmus Mohr Mortensen trådte ud af bestyrelsen i december 2017, da han fik en PhD i Norge og er flyttet dertil. Bestyrelsen støttede ham fuldt ud i denne beslutning.

 1. Carl Åge Pedersen og Nanna Hellum Nielsen er ikke på valg.
 2. Valg af revisor
  1. William Schaar Andersen er på valg.
  2. Anton Mikkelsen er ikke på valg
 3. Planer, budget og kontingent for det kommende år.
 4. Andre sager
  1. Der er ikke indkommet punkter hertil.
 5. Eventuelt

 

Da vi skal have fundet to nye medlemmer til bestyrelsen, beder bestyrelsen om at I alle overvejer om I kunne finde tiden til at træde ind i bestyrelsen. Ønsker og forslag hertil må gerne fremsendes til bestyrelsen forud for generalforsamlingen, men kan også annonceres til generalforsamlingen under pkt. 4.

På vegne af bestyrelsen for Østjyske Jordbrugsakademikere

Mathias Utoft Jørgensen