Arrangementer

Kom med på tilsyn på en kvægbedrift

Nu bliver det muligt, at komme med på et basistilsyn (miljøtilsyn) på en kvægbedrift. Det er Silkeborg Kommune som udfører tilsynet, hvor vi får lov til at gå med rundt på bedriften sammen med landmand Jens Christian Haugaard. Tilsynspersonalet kigger udelukkende på dyrehold/produktionsareal og udenomsarealer (dvs. befæstede arealer, møddingspladser, osv.). Deres primære fokus er på opbevaring af husdyrgødning, og om landmanden holder sig inden for det tilladte dyrehold/produktionsareal. Der føres ikke tilsyn med markerne, udover jorderosion mod vandløb og søer. Herudover tjekkes f.eks. olietanke, affaldshåndtering (er landbruget tilmeldt kommunens genbrugspladsordning for virksomheder), brugen af zink, hvis de har smågrise, vandboringer m.m. Det bliver medarbejdere fra landbrugsteamet som fører ordet og dialogen med landmanden, mens vi får mulighed for at spørge ind undervejs.

Vi ser frem til en god dialog og diskussion med landbrugsteamet, landmanden og konsulenten.

 

Dato og tidspunkt: 4. oktober 2018 kl. 17.15-19.30

 

Mødested:Grønbækvej 130, 8600 Silkeborg

 

Tilmelding på hjemmesiden senest den 1. oktober http://www.agronomnetvaerk-oj.dk/418181398

 

Program:

Kl. 17.30 tilsyn ved kvægproducent Jens Christian Haugaard

Kl. 19.30 afslutning med sandwich og vand

 

Husk at medbringe 50 kr. til sandwich og vand