Arrangementer

Besøg og generalforsamling på Trinderup Gods 18. juni 20...

Besøg og generalforsamling på Trinderup Gods 18. juni 2019

 

Lidt vest for Hobro, i smukke omgivelser ligger det 1050 ha store gods Trinderup. Udover planteavl drives kyllingeproduktion samt skov og jagt. På godset findes desuden et komposteringsanlæg, som producerer biokompost til gødskningsformål af blandt andet slam og have-parkaffald.

 

Vær med og besøg Trinderup Gods den 18. juni 2019. Vi mødes kl. 17 på Trinderupvej 7, 9500 Hobro.  Driftsleder Peer Skov viser rundt og fortæller om godsets aktiviteter.

 

Herefter spiser vi sandwich og holder generalforsamling i jagtstuen.

 

Husk: 50 kr. til sandwich eller betal med mobile pay til Nanna på 28950070.

 

Se dagsorden nedenfor.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

DAGSORDEN TIL

GENERALFORSAMLING I ØSTJYSKE JORDBRUGSAKADEMIKERE D. 18. JUNI 2019

 

1. Valg af dirigent og referent

 

2. Beretning fra formanden

 

3. Regnskab

 

4. Valg af bestyrelse

Carl Åge og Nanna er på valg, som begge genopstiller.

 

5. Valg af revisor

Anton Mikkelsen er på valg.

 

6. Kontingent

 

7. Forslag till kommende besøg

 

8. Andre sager

 

9. Eventuelt