Arrangementer

Solcelleprojekt på Pognæs Agro ved Kolind og generalfors...

Den 6. september 2021 besøger vi Landmanden Finn Prang Andersen.

 

Vi mødes 6. september kl. 17.00 på adressen Pognæs Dæmningen 12, 8560 Kolind.

 

Her vil Finn fortælle om bedriftens planteavl, og om det kommende solcelleprojekt der skal gennemføres på bedriften. Herudover viser og fortæller han om den specielle jordbundsforhold i Kolindsund. Udvalgsformand i Norddjurs kommune Jens Meilvang, vil herefter fortælle, hvordan Norddjurs Kommune satser på solceller i fremtiden.

 

Ca. kl. 18.30 spiser vi sandwich og afholder generalforsamling. Arrangementet er gratis.

 

Tilmeld dig på hjemmesiden

 

Lidt om Pognæs Agro:

Pognæs Agro er en planteavlsbedrift der ligger midt på Djursland. En del af markerne ligger i Kolindsund, som er specielt fordi det er en tørlagt sø. Sundet havde i stenalderen forbindelse fra Grenaa via Pindstrup og Allingåbro til Randers Fjord og Hevring Bugt. Det nordøstlige Djursland var da en ø i stenalderhavet. Vandet i Kolindsund var dengang saltvand. Efter vikingetiden tilsandede fjordmundingen, og Kolindsund blev til en lavvandet sø. I dag afvandes kanaler og Pumpestationer.

 

Driften af Pognæs Landbrug omfatter i alt 230 ha. Driftsformen er korn- og frøavl. Jordboniteten består fortrinsvis af blå- og brundynd samt almindelig agerjord. Produktionen omfatter bl.a. brødhvede, foderhvede, maltbyg, brødrug og græsfrø.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Østjyske jordbrugsakademikere

 

 

Dagsorden til generalforsamling i Østjyske Jordbrugsakademikere 6/9- 2021

Grundet Covid-19 afholdes generalforsamlingen for 2019/2020 og 2020/2021

 

  • Valg af dirigent og referent
  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab ved Nanna
  • Valg til bestyrelsen. Heidi, Mette og Erik er på valg
  • Valg af revisor
  • Forslag til kommende besøgssteder
  • Evt.