Arrangementer

Bliv klogere på planteprotein tirsdag d. 26. november, hvor vi besøger Organic Plant Protein A/S.

 

Vi mødes kl. 17 på adressen Årupvej 93, 8722 Hedensted. Her vil Ulrich Kern-Hansen vise rundt og fortælle om visionerne bag fabrikken. Det forventes, at vi slutter omkring kl. 20.

 

Husk: 50 kr. til sandwich eller betal med mobile pay til Nanna på 28950070.

 

Tilmeld dig på hjemmesiden

 

Lidt om fabrikken

”Organic Plant Protein A/S” er navnet, og missionen er at fremme omstillingen til et mindre kødforbrug ved at udvikle nye planteproteiner, som både er velsmagende og også har en struktur og konsistens, der gør dem egnede til at erstatte kødet i traditionelle kødprodukter som pålæg, pølser og middagsretter.

Da Fie Graugaard og Ulrich Kern-Hansen stiftede Hanegal A/S for 25 år siden, var målet at understøtte den økologiske produktionsform, hvor der tages vidtgående hensyn til miljø, grundvand, dyrevelfærd, jordens frugtbarhed og der fremstilles rene produkter uden unødvendige kemiske hjælpestoffer.

Målet er det samme i dag, men nu står vi alle med ny viden om klodens tilstand, og der er bred enighed om at forbruget af kød skal nedsættes markant, hvis vi skal undgå yderlige global opvarmning og mangel på fødevarer til en voksende befolkning.
I de senere år har Hanegal udviklet en række økologiske færdigretter uden kød og en økologisk plantebaseret postej. Målet er, at en langt større andel af Hanegals produkter skal være uden kød, og her er der behov for udvikling af nye typer af økologiske planteproteiner, hvis produkterne skal have god smag og struktur. Dette udviklingsarbejde sættes nu i gang ved at stifte selskabet Organic Plant Protein A/S.

Ud over forsyning til Hanegals produktion forventes det, at planteprotein produkterne fra Organic Plant Protein A/S vil have et meget stort potentiale som eksportvare.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Besøg og generalforsamling på Trinderup Gods 18. juni 2019

 

Lidt vest for Hobro, i smukke omgivelser ligger det 1050 ha store gods Trinderup. Udover planteavl drives kyllingeproduktion samt skov og jagt. På godset findes desuden et komposteringsanlæg, som producerer biokompost til gødskningsformål af blandt andet slam og have-parkaffald.

 

Vær med og besøg Trinderup Gods den 18. juni 2019. Vi mødes kl. 17 på Trinderupvej 7, 9500 Hobro.  Driftsleder Peer Skov viser rundt og fortæller om godsets aktiviteter.

 

Herefter spiser vi sandwich og holder generalforsamling i jagtstuen.

 

Husk: 50 kr. til sandwich eller betal med mobile pay til Nanna på 28950070.

 

Se dagsorden nedenfor.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

DAGSORDEN TIL

GENERALFORSAMLING I ØSTJYSKE JORDBRUGSAKADEMIKERE D. 18. JUNI 2019

 

1. Valg af dirigent og referent

 

2. Beretning fra formanden

 

3. Regnskab

 

4. Valg af bestyrelse

Carl Åge og Nanna er på valg, som begge genopstiller.

 

5. Valg af revisor

Anton Mikkelsen er på valg.

 

6. Kontingent

 

7. Forslag till kommende besøg

 

8. Andre sager

 

9. Eventuelt

 

Bredballegård er en del af JU (Jordbrugets Uddannelsescenter Århus). Bredballegård er deres skolelandbrug, der er placeret i Mårslet. Her hører de forskellige uddannelser inden for landbruget hjemme: jordbrugsmaskinfører, dyrepasser, hestemanager eller landmand.

Bredballegård drives som et rigtigt landbrug i miniformat med heste, køer og grise, marker og maskiner - og så har de også en række specialdyr og tropehus.

 

Programmet er, at vi får en rundvisning og hører om de forskellige uddannelser, der udbydes på stedet.

 

Tid og sted:

Mandag den 18. marts 2017

Kl. 17 – ca. 19:30

Pris: 50 kr. pr. person (inkluderer en sandwich og vand)

Adresse: Nymarksvej 65, 8320 Mårslet

Tilmeldingsfrist: torsdag den 14. marts 2019

Nu bliver det muligt, at komme med på et basistilsyn (miljøtilsyn) på en kvægbedrift. Det er Silkeborg Kommune som udfører tilsynet, hvor vi får lov til at gå med rundt på bedriften sammen med landmand Jens Christian Haugaard. Tilsynspersonalet kigger udelukkende på dyrehold/produktionsareal og udenomsarealer (dvs. befæstede arealer, møddingspladser, osv.). Deres primære fokus er på opbevaring af husdyrgødning, og om landmanden holder sig inden for det tilladte dyrehold/produktionsareal. Der føres ikke tilsyn med markerne, udover jorderosion mod vandløb og søer. Herudover tjekkes f.eks. olietanke, affaldshåndtering (er landbruget tilmeldt kommunens genbrugspladsordning for virksomheder), brugen af zink, hvis de har smågrise, vandboringer m.m. Det bliver medarbejdere fra landbrugsteamet som fører ordet og dialogen med landmanden, mens vi får mulighed for at spørge ind undervejs.

Vi ser frem til en god dialog og diskussion med landbrugsteamet, landmanden og konsulenten.

 

Dato og tidspunkt: 4. oktober kl. 17.15-19.30

 

Mødested:Grønbækvej 130, 8600 Silkeborg

 

Tilmelding på hjemmesiden senest den 1. oktober http://www.agronomnetvaerk-oj.dk/418181398

 

Program:

Kl. 17.30 tilsyn ved kvægproducent Jens Christian Haugaard

Kl. 19.30 afslutning med sandwich og vand

 

Husk at medbringe 50 kr. til sandwich og vand

Østjyske Jordbrugsakademikere indbyder til generalforsamling på den Jydske Væddeløbsbane i Århus

 

Tid: Tirsdag den 12. juni 2018 kl. 17:00

Sted: Observatorievejen 2, 8000 Aarhus

 

 

 

Program:

Kl. 17:00 Ankomst til den Jydske Væddeløbsbane. Vi mødes nede foran restaurantbygningen

Kl. 17:15 Rundvisning i staldene, hvor der er mulighed for at klappe hestene, se dem blive spændt for og få dagens sidste staldtips

Kl. 18:00 Restaurant Derby, hvor guiden præsenterer banespillet

Kl. 18:15 Løb starter. Der bliver serveret sandwich og en øl/vand under løbene.

Kl. 19:00 Generalforsamling

Kl. ca. 20:00 Løb fortsat (for de der ønsker at blive)

Kl. ca. 21:45 Løb slut

 

Pris: 100 kr. pr. person. Prisen inkluderer entre, program, parkering, rundvisning, sandwich og øl/vand.

Spillebonner kan købes i totalisatorboderne. Pris pr. stk. enten 10 kr. eller 50 kr.

 

Vi håber på at få en hyggelig sommeraften med galop i Marselisborg skovene.

 

Indkaldelse til generalforsamling

Østjyske Jordbrugsakademikere afholder generalforsamling tirsdag d. 12. juni 2018 fra kl. 19 til 20 på Den Jydske Væddeløbsbane, Observatorievejen 2, 8000 Aarhus C.

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra formanden
 3. Årsregnskab ved kasseren
 4. Valg af bestyrelse
  1. Heide Lærke Sørensen og Mathias Utoft Jørgensen er på valg. Mathias genopstiller ikke. Heidi genopstiller.

Rasmus Mohr Mortensen trådte ud af bestyrelsen i december 2017, da han fik en PhD i Norge og er flyttet dertil. Bestyrelsen støttede ham fuldt ud i denne beslutning.

 1. Carl Åge Pedersen og Nanna Hellum Nielsen er ikke på valg.
 2. Valg af revisor
  1. William Schaar Andersen er på valg.
  2. Anton Mikkelsen er ikke på valg
 3. Planer, budget og kontingent for det kommende år.
 4. Andre sager
  1. Der er ikke indkommet punkter hertil.
 5. Eventuelt

 

Da vi skal have fundet to nye medlemmer til bestyrelsen, beder bestyrelsen om at I alle overvejer om I kunne finde tiden til at træde ind i bestyrelsen. Ønsker og forslag hertil må gerne fremsendes til bestyrelsen forud for generalforsamlingen, men kan også annonceres til generalforsamlingen under pkt. 4.

På vegne af bestyrelsen for Østjyske Jordbrugsakademikere

Mathias Utoft Jørgensen