Informationer om arrangementer

Arrangementer i 2019/2020

 I denne sæson har vi planlagt tre spændende arrangementer.

 

1) Tirsdag 26. november 2019 besøger vi Hanegal, som producerer økologisk planteprotein.

Besøget 17. marts ved Aarhus Universitet er udskudt på ubestemt tid pågrund af Coronavirus.

2) Tirsdag 17. marts 2020 besøger vi Århus Universitets nybyggede Institut for Fødevarer i Agro Food Park. Ud over besigtigelsen vil institutleder Michelle H. Williams m.fl. redegøre for aktuelle faglige emner inden for havebrugsområdet. Derudover vil vi også møde folk fra HortiAdvice, som vil fortælle om, hvordan forskningsresultaterne bliver brugt i havebrugsrådgivningen.

Besøget 12. maj ved landmand Hans Jørgensen er udskudt på ubestemt tid pågrund af Coronavirus.

3) Tirsdag 12. maj 2020 besøger vi landmand Hans Jørgensen, der praktisere pløjefri dyrkning og dyrker vinterhestebønner og vinterærter som afsættes til protein seperation.

4) OBS!!!

Ekstraordinært bliver der et møde på Foulum den 29. september, hvor vi skal høre mere om det, som i dagspressen er kaldt for en "grøn revolution". Det er nu lykkedes at udvinde protein fra græs med så høj en biologisk værdi, at det kan erstatte soya i foder til grisene.