Agro Food Park den 21. februar 2013

Videncentret for Landbrug har fået selskab og ligger nu i en erhvervspark, som rummer godt 800 medarbejdere fordelt på flere end 20 virksomheder. Visionen er, at landbrugs- og fødevarevirksomhederne ved at bo dør om dør kan dele viden og øge deres innovation og konkurrenceevne. Forbilledet for Agro Food Park er hollandske Food Valley, som er kendt i hele verden som Europas førende fødevareklynge.

Agro Food Park blev indviet 09.09.09, og i januar 2012 blev den store nye bygning - Agro Food Park 13 indviet. Der har været og er fortsat meget stor interesse for at få adresse på stedet. Hos Aarhus Kommune ligger en masterplan for udvidelser frem til år 2020 til lokalplangodkendelse. Målet er, at 3000 vidensmedarbejdere til den tid skriver Agro Food Park på deres visitkort.
 
I Agro Food Park samarbejder virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt myndigheder om innovation, opgaver og projekter. Her ligger også 
Food Observatory – en kantine, hvor fødevarevirksomheder skal kunne teste nye produkter, inden de bliver sendt på markedet.

Poul Agger fortalte om sin virksomhed Soya4you og  Lars Thomsen om International Starch Institute A/S.

Clusterpreneur Søren Madsen   har været med fra starten og har ansvaret for at udvikle Agro Food Park. Hans titel kan oversættes til klyngeiværksætter, og hans opgave er at få virksomhederne til at spille godt sammen og dermed øge udbytte af at have adresse i området.  
 
Efter en sanwich-pause fortalte Niels Peter Skrubbeltrang om sit job som "bygherre" og udlejer for Agro Food Park og viste rundt i bygningen.