Østjyske Jordbrugsakademikere

Rødder tilbage til 1928
Netværket blev stiftet i 1928 som Århusegnens Agronomforening. Dengang og mange år frem var formålet med foreningen at fremme det kollegiale sammenhold blandt agronomer på Århusegnen. Man stræbte efter at lave arrangementer, hvor også ægtefæller og samlevere kunne deltage i, ligesom der var specielle familieture.

Mange har i dag en travl hverdag, og behovet for sociale aktiviteter dækkes på anden vis end tidligere. Derfor satser vi nu på arrangementer, hvor fagligheden er i højsædet, men hvor der også er lidt tid til en snak med "kolleger" fra andre arbejdspladser. 

Formålet med netværket er at give akademikere som arbejder med jordbrug i Østjylland lejlighed til at udvide og vedligeholde netværket til til andre jordbrugskandidater. Vi arrangerer faglige ture, hvor vi lægger vægt på at komme helt ud og se, hvordan tingene foregår.
Ægtefæller og samlevere er velkomne til at deltage.

I maj 2011 skiftede foreningen navn til Østjyske Jordbrugsakademikere.

Her kan du se foreningens vedtægter.