Fotoalbum 22. februar 2011

40 mennesker mødte op den 22. februar 2011 for at høre om plannerne for de bynære havnearealer i Århus. Vi sad rundt om den 9 * 2 meter store bymodel med gader og bygninger, som giver et fint overblik over planerne. Vi hørte bl.a. at der skal bo 7.000 mennesker og være 12.000 arbejdspladser i området, som bl.a. huser det store nye multimediehus, Ingeniørhøjskolens nye bygning, Lighthouse og meget andet.  
Der er gratis adgang til udstillingen tirsdage kl. 13.30-15.00 og torsdag kl. 14.00-17.00. Du kan også se mere på hjemmesiden www.debynaerehavnearealer.dk.