Studstrupværket

Den 30. september 2014 var 34 medlemmer på besøg på Studstrup-værket. Vi fik først et solidt indlæg om værket i et mødelokale.Det var masser af spørgelyst, og bagefter blev vi guided rundt på hele værket af to meget engagerede ansatte.