Bioraffinering 29. september 2020

Billede fra laboratoriet på Foulum

Besigtigelse af pilotanlægget til bioraffinering af græs, hvor fra der kommeren fraktion af letfordøjeligt protein, som kan indgå i foderet til enmavede dyr.

Metoden vil bringe landbruget et stort skridt i "den grønne omstilling"

Centerleder Uffe Jørgensen. Idemand. Planteproduktion og miljø
Professor Søren Krogh Jensen. Idemand på fodersiden
Adm. direktør Steen Bitsch. Vestjyllands Andel. Får tingene til at ske i praksis
Fra Vestjysk Andels strategi